Uus algus!
15.03.2018
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib läbi projekti „Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal“.

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib läbi kaheaastast projekti „Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal“, mille eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanuid tagasipöördumisel õpingute juurde. Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu tõukevahenditest.

Kooli on oodatud kõik inimesed, kellel on mingil põhjusel katkenud õpingud põhikoolis või gümnaasiumis või kes soovivad pärast põhikooli lõpetamist jätkata õpinguid gümnaasiumis.

Paindlik õppesüsteem võimaldab seda teha ka töö ja pere kõrvalt. Õppetöö toimub kahel päeval nädalas. Töötavale ja pere eest hoolitsevale inimesele valmistab vahel ka paaril päeval koolis käimine raskusi. Sellistele õppijatele sobib gümnaasiumiosas e-õpe, kus õppetöö toimub Moodle õpikeskkonnas, koolis käiakse vaid reedeti konsultatsioonides ja kontrolltöid tegemas. Kooli infojuht abistab vajadusel õppijaid e-kursuste läbimisel.

Uus algus.jpg

Nii neid, kes õppest kaua eemal olnud, kui neid, kel mõne õppeaine läbimiseks rohkem aega ja abi vaja, toetavad lisakonsultatsioonid, tasanduskursused ja individuaalne juhendamine.

Koolis töötab õppenõustaja, kellega saab arutada võimaluste ja valikute üle, kuidas ühitada töö-, pere- ja koolielu. Õppenõustaja vaatab koos õppida soovijaga üle viimase varasema õppimis- ja töökogemuse, mida arvestatakse võimalusel õpingute jätkamisel. Üle kantakse varasemad üldharidus- või kutsekoolides saadud hinded.

Kooli sotsiaalpedagoog nõustab õppijaid sotsiaalsete probleemide ja erivajaduste valdkonnas. Tema hubasesse kabinetti on sisse seatud mängunurk lastele, kelle vanemad on läinud õpetajaga kohtuma, kontrolltööd tegema vms.

Koolis korraldatakse õppekäike ja ekskursioone, mis toetavad õppekava läbimist. Selle õppeaasta esimene reis viis Tallinnasse Energiakeskusesse ja Eesti Panka.

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium ootab õppida soovijaid aastaringi.

Õppida ei ole kunagi hilja!

Õppeajad

Tunnid

1. tund    8.30 - 9.15
2. tund    9.25 - 10.10
3. tund   10.20 - 11.05
4. tund   11.15 - 12.00
----------------------------------
LÕUNA   12.00 - 12.30
----------------------------------
5. tund   12.30 - 13.15
6. tund   13.25 - 14.10
7. tund   14.20 - 15.05
8. tund   15.15 - 16.00

Tunniplaan

Reaalaja tunniplaan
E-õppe tunniplaan
E-õppe info

Tegevuste kalender

Vaheajad

22.10.2018 – 28.10.2018
24.12.2018 – 06.01.2019
25.02.2019 – 03.03.2019
22.04.2018 – 28.04.2019
12.06.2018 – 31.08.2019

Jalusekaart
 
Jaluse jalus


Avaleht
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium