Projekt "Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal"

EL.jpg 

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib aastatel 2016 - 2018 läbi projekti " Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal". Projekti rahastatakse Euroopa Liidu tõukefondidest. Projekti kogumaksumus on 191 213,26 eurot.

Projekti raames rakendatavate tegevuste eesmärk on tuua haridustee katkestanud inimesed taas kooli ja motiveerida neid lõpetama poolelijäänud õpingud. Seeläbi suureneb nende võimalus osaleda elukestvas õppes igal haridustasemel ning konkurentsivõime tööturul.

Projekti raames pakutakse paindlikke õppimisvõimalusi:

 • e-õpe;
 • videoloengud;
 • tasanduskursused;
 • lisakonsultatsioonid;
 • individuaalne juhendamine;
 • õppekäigud.
Õppijatest lastevanematel on võimalik lühiajaliselt kasutada hoidjaga lastenurka.
 

Projekti raames toimunud üritused ja tegevused

 • 03. oktoobril 2016 toimus ümarlaud koostööpartneritega. Kohtumine leidis aset Rakveres, Rohuaia 12 (I korrus). Ümarlaua päevakava leiad siit.
 • 08. oktoobril 2016 oli kool väljas Vaala keskuses sügislaadal.

Laat.jpg

 • 11. oktoobril 2016 toimus õpilaste õppekäik Tallinna, kus külastati Energia Avastuskeskust ja Eesti Panga muuseumi.

Pangamuuseum.jpg

 • 19. oktoobril 2016 toimus ümarlaud kooli hoolekogu ja vilistlastega. Arutati sihtrühma leidmise viisidest ning hoolekogu ja vilistlaste roll selles. Päevakava leiad siit.
 • 20. ja 27. oktoobril 2016 oli turunduskoolitus, millest võtsid osa kooli töötajad, õpilased ja vilistlased. Koolituse päevakava leiad siit.
 • 11. märtsil 2017 oli meie kool väljas Vaala keskuses.
 • 17. ja 18. märtsil 2017 oli andragoogika koolitus " Täiskasvanute õppimise ja koostöö võtmetegurid ning võimalused". Koolitus toimus Narva-Jõesuus. Lisaks meie kooli töötajatele osalesid koolitusel kolleegid Võru ja Jõgeva TGst. Koolituse viis läbi koolitaja Jaana Susanna Liigand-Juhkam.
 • 25. aprillil toimus õpilaste õppekäik Tallinna, kus külastati KUMU ja Eesti Tervishoiu Muuseumi. 
 • 9. mail 2017 toimus õpilaste õppekäik Eesti Rahva Muuseumi.
 
 
 
Jalusekaart
 
Jaluse jalus


Avaleht
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium