EL.jpg

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib aastatel 2018 - 2020 läbi projekti " Teisel ringil targaks Lääne-Virumaal II". Projekti rahastatakse Euroopa Liidu tõukefondidest. Projekti kogumaksumus on 210 601,82 eurot.

Projekti raames rakendatavate tegevuste eesmärk on tuua haridustee katkestanud inimesed taas kooli ja motiveerida neid lõpetama poolelijäänud õpingud. Seeläbi suureneb nende võimalus osaleda elukestvas õppes igal haridustasemel ning konkurentsivõime tööturul.

Projekti raames pakutakse paindlikke õppimisvõimalusi:

  • e-õpe;
  • mobiilne arvutiklass;
  • õpipesa
  • tasanduskursused;
  • lisakursused;
  • lisakonsultatsioonid;
  • individuaalne juhendamine;
  • motivatsioonikoolitus õpilastele;
  • õppekäigud.
Jalusekaart
 
Jaluse jalus


Avaleht
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium